Jeolojik haritalar, jeolojik detayların görsel sunumudur. Jeolojik haritalar belirli bir alandaki kayaç ve sedimanların yaşını, dağılımını ve tipini gösterirler. Böylece yer altı su araştırmaları, endüstriyel mineral, baz metal ve değerli metal aramaları, petrol ve doğalgaz aramaları gibi tüm arama faaliyetleri için jeolojik haritalar temel verileri oluştururlar. Heyelan, karstik çöküntü gibi potansiyel tehlikelerin ortaya konması açısında da jeolojik haritalar, arazi ve şehir planlamasında önemli rol oynarlar.

Etkin bir maden aramacılığı için doğru ve detaylı jeolojik haritaların hazırlanması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Maden aramacılığında çalışmalar ilerleyip, hedef zonlar belirlendikçe, daha detaylı jeolojik haritalar yapılması gereği ortaya çıkar. Daha detaylı bu haritaların ölçekleri, ihtiyaca göre 1:10.000’den 1:100’e kadar değişir. Biz Başaran Sondaj olarak, maden aramacılığı ve diğer faaliyetler bölgesel bazda ve detaylı jeolojik harita hazırlama hizmetlerini deneyimli kadromuzla sunmaktayız.

Aynı zamanda, jeolojik haritalardan jeolojik kesitler çıkarma ve yorumlama işlemleri de şirketimizce verilmektedir.

Başaran Sondaj olarak, maden arama faaliyetlerinin her aşamasında, CBS olanaklarını etkin olarak kullanmakta ve jeolojik harita üretimlerimizi elektronik ortamda sunmaktayız.