Hidrojeolojik etütler kapsamında; yer altı katmanlarını, konumlarını belli şartlar altında yeraltı su seviyesi ve kalitesini, yeraltı katmanlarının kalınlık, derinlik ve dirençlerini, açılacak sondaj kuyularının yer derinlik ve özelliklerini belirlemek üzere, zemin araştırmalarında ise; alüvyon ve dolgu malzemesi gibi taneli birimlerin rezistivite değerini, taneler arasındaki suyun kalitesine ve tanelerin efektif çapına bağlı olarak değiştiğinden tane dağılımını (çakıl, kum, silt, kil), ana kayanın durumu, yeraltındaki süreksizliklerin tespiti ve ayrıca deniz sahillerinde alınan ölçülerden deniz suyu (tuzlu su girişimi) belirlenmektedir.

Sıcak su etütlerinde ise jeofizik rezistivite etüdü ile çalışma alanını oluşturan jeolojik birimler araştırılarak bunların kalınlık, gözeneklilik ve sıcak su verebilecek muhtemel seviyeler belirlenmektedir.